Štedilniki CELUS

Vsi CELUS štedilniki so prostostoječi.

Z možnostjo vgradnje in dograditve

Brez možnosti vgradnje in dograditve